نقاشی

نمونه آثارنقاشی

 

 

چاپ چوب

 

 

 

چاپ چوب

 

 

 

چاپ اسکراچ

 

 

 

چاپ چوب(سودابه)

 

 

چاپ اسکراج رنگی(سودابه)

 

 

 

چاپ روی شیشه(سودابه)

 

 

چاپ شیشه(سودابه)

 

 

 

چاپ لینو(سودابه)

 

 

 

چاپ شیشه(سودابه)

نوشته شده در دوشنبه سیزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت توسط سودابه| |


:قالبساز: :بهاربیست:از قدیم تا کنون - سرویس خواب - موج سوار - رفتن | مکس گراف